Övervikt hos hund och katt

Övervikt hos våra hundar och katter har under de senaste åren uppmärksammats som ett av de vanligaste hälsoproblemen hos hundar och katter. Man uppskattar att upp till 40 % av katterna och 20-30 % av hundarna lider av övervikt/fetma.

Risker med övervikt
 • Överviktiga djur drabbas lättare av sjukdomar och har en kortare livslängd än normalviktiga djur.
 • Övervikt minskar ofta djurets glädje, aktivitet och prestationsförmåga samt även djurägarens utbyte av sitt djur.

Övervikt kan öka riskerna samt försvåra behandling av:

 • Diabetes Mellitus (sockersjuka)
 • Artroser (kroniska ledskador), skador på ligament leder och rygg
 • Hjärt- och Lungsjukdomar
 • Leversjukdomar
 • Cancer
 • Förstoppning, ökad gasbildning

Övervikt medför även ökade risker vid sövning och operationer, ökad känslighet för värme, trötthet, dålig kondition och dåligt humör. Övervikt kan även innebära ökade risker för hudproblem, framför allt hos katter som får svårt att tvätta sig, samt ökar känsligheten för infektioner.

Viktminskning (bantning), minskar dessa risker! Genom att strikt följa ett viktkontroll-program kommer du att förbättra ditt djurs hälsa, välbefinnande och aktivitet och minska framtida kostnader för veterinärvård.

Tecken på övervikt

Om ditt djur väger 15 % mer än sin idealvikt talar man om fetma, annars övervikt. Genom att känna på djuret över revbenen kan man undersöka hur mycket fett som finns där. Om du lätt kan känna revbenen är ditt djur under- eller normalviktigt. Måste man trycka för att känna revbenen är djuret överviktigt och om man inte kan känna revbenen alls lider det av extrem fetma. Om ditt djur saknar midja är detta ofta ett tecken på övervikt liksom trötthet, dåligt humör överdriven tid som djuret sover, ovilja att röra sig, andfåddhet, nedsatt värmetålighet. Det kan även vara bra att jämföra med normalvikten för rasen.

Orsak till övervikt

Djur blir feta av samma orsaker som människor, dvs djuret får i sig mer energi (mat) än det gör av med (motion) och överskottet sparas som fett. Djur som får matrester och mycket godis löper högre risk att drabbas av övervikt än katter/hundar som endast äter ett katt/hundfoder.

Bidragande orsaker till övervikt:

 • För mycket mat
 • För mycket godis
 • Matrester el medverkan vid matlagning
 • För lite motion, ex innekatt
 • Kastrering, kan minska matbehovet med 30%
 • Ras
 • Ålder, gamla djur rör sig ofta mindre
 • Sjukdomar
 • Smärta

Att ge din valp för mycket mat ökar risken för att hunden senare kommer att bli överviktig eftersom fettceller inte bildas hos vuxna djur. Hos vuxna djur ökar istället storleken på fettcellerna. Genom viktminskning vill man minska storleken på fettcellerna snarare än att göra dem färre. Alltså kommer katter och hundar som blivit feta som unga ofta att lida av fetma som vuxna då de har fler fettceller än normalt.

Det finns vissa sjukdomar som kan orsaka fetma men de är ovanliga. Prov för dessa tas om veterinären finner det lämpligt.  Den vanligaste orsaken till fetma är överutfodring och för lite motion.

Hur kommer man tillrätta med övervikt?

Din veterinär kan hjälpa dig att upprätta ett viktminskningsprogram. Först är det dock lämpligt att   undersöka djuret för att utesluta att det verkligen rör sig om fetma och inte andra sjukdomar som kan likna fetma t ex vätska i bukhålan. Det kommer även att hjälpa till att upptäcka andra sjukdomar som djuret kan ha samtidigt (se ovan) och se till att dessa behandlas. När din veterinär har konstaterat att hunden/katten är frisk sätts en målvikt för ditt djur, samt en uppskattning görs för hur lång tid det kommer att ta för ditt djur att uppnå denna vikt.

Vikten bör reduceras med ca 2 % per vecka. Ofta tar det minst 8-10 veckor att nå sin målvikt. Om djuret är kraftigt överviktigt kommer det att ta längre tid. Katten/hunden skall komma på regelbundna besök för att kontrollvägas samt för att vid behov justera utfodring och motion. Dessa besök bör ske oftare i början av behandlingen tills man ser en stabil kontrollerad viktnedgång, sedan kan besöken ske mer sällan. Viktkontroller ska fortsättas även efter det att önskad vikt uppnåtts för att se att vikten håller sig stabil och att katten/hunden inte går upp igen.

Att lyckas med bantning bara genom att minska mängden av djurets vanliga mat är svårt, om inte övervikten är tillfällig och ringa. Om godis och belöningar ges är det nästan omöjligt. Att bara minska på mängden normalt foder kan få till följd att djuret lider brist på något samt att det känner sig hungrigt. Det bästa är att ge din katt/hund ett specialtillverkat foder för viktminskning som du kan köpa hos din veterinär. Detta samt regelbunden motion kommer att medföra en säker viktnedgång i lagom takt utan förlust av muskelmassa. Ju mer du bryr dig om ditt djur desto större kommer din övertygelse vara att banta din katt/hund.

Att ens djur får diagnosen övervikt eller tom fetma hos veterinären kan ibland väcka starka känslor av ilska eller skuld hos djurägare. Detta är ofta en normal reaktion då övervikt på människor för de flesta av oss är mycket känsloladdat. Man måste dock försöka överkomma detta för att ge sitt djur en chans till ett normalt och aktivt liv.

Med entusiasm och tålamod kommer viktminskningen att lyckas. Kom ihåg att det är viktigt för bestående resultat att viktminskningen inte går för fort.

Hjälp ditt djur till ett lättare och längre liv!

Tillbaka till artiklar