Ormbett

Att hundar blir huggormsormbitna är relativt vanligt. Hur man ska behandla huggormsbitna hundar har länge varit omdiskuterat. Nyligen har veterinärförbundet presenterat rådande rekommendationer angående detta.

Symtom

Ormgiftet är en blandning av ett flertal gifter eller enzymer. De påverkar blodet så att blodkroppar faller sönder och blodproppar bildas. Njurar, lever och hjärta kan också ta skada. Först märks ormbettet inte så mycket på hunden, men efter ett tag blir hunden trött och vill helst ligga ned. Efter någon timme svullnar den bitna kroppsdelen.

Strikt vila

Efter ett ormbett rekommenderas fullständig vila. Rör sig hunden kan giftspridningen påskyndas från bettstället. Trots att de flesta hundar blir bitna i nosen, är det de som får bettet i tassen som oftast dör på grund av att giftet sprids snabbt. Hög gifthalt i blodet kan leda till allvarliga följder om inte veterinärvård snabbt sätts in. Vid långsammare giftspridning har patienten bättre chans att nå veterinär innan allvarliga symtom uppträder. All manipulation av bettstället (bandage, kyla, sugande eller liknande) avråds.

Uppsök veterinär utan dröjsmål

Direkt efter ett ormbett är det svårt att bedöma om giftöverföring skett och i vilken omfattning. Initialt opåverkade hundar kan visa tilltagande symtom under det första dygnet. Vid förgiftning är tidig behandling betydelsefull och därför rekommenderas djurägare att utan dröjsmål uppsöka veterinär för bedömning och behandling av den ormbitna hunden. Behandlingen består främst i intravenöst dropp och övervakning.

Kortison

Övertygande vetenskapliga bevis både för och emot kortison omedelbart efter ett ormbett saknas. Att rutinmässigt ge kortison vid akut misstanke om ormbett är inte aktuellt, men det finns några situationer där medicinen kan övervägas. Man måste vara medveten om att kortison möjligen kan dämpa symtomen men det är inget motgift och det räcker inte för att lösa problemet.

Lång resväg

Vid lång resväg (fjäll, skärgård) kan kortisonets eventuella hämning av symtom vara av betydelse då ingen annan behandling finns att tillgå under resan. Kortison kan minska smärta och höja allmäntillståndet något – fördelen är en angenämare resa för patienten, nackdelen är att rörligheten kan öka.

Specifik behandling med motgift

Motgift mot vår nordiska huggorm är väldokumenterad behandling till människa medan motsvarande studier på hund saknas. Erfarenheten av motgift till hund har hittills varit god. Motgift rekommenderas i vissa fall beroende på symtom och var på kroppen hunden blivit biten. Det är en relativt dyr behandling och endast vissa djursjukhus tillhandahåller motgift.

Tillbaka till artiklar