Priser

Priser

Priser
Det är ofta svårt att ge en exakt prisuppgift då många undersökningar/behandlingar är helt beroende på typ av utredning samt vad veterinären anser bör göras med patientens välbefinnande i fokus. Vi ger er gärna ett kostnadsförslag efter en inledande undersökning.

Priser på våra vanligt förekommande behandlingar/åtgärder.

Grundavgift
Enkelt besök 680 kr

Vaccination
Hund, Nobivac Dhppi/Pi 440 kr
Katt, Nobivac Tricat/Ducat  410 kr
Rabies, Nobivac Rabies eller Merial Rabisin 480 kr
Leptospiros, Nobivac L4  480 kr
Vid vaccination av rabies/leptospiros ihop med den årliga vaccinationen ges en rabatt på 50 kr.
Vaccination av hel kull per valp 230 kr och per kattunge  200 kr
Vaccination och chip per valp/kattunge, hel kull 505 kr
Kanin, Myxo RHD PLUS Gulsot I+II + kaninpest 850 kr Nyhet!
Kanin, Myxo-RHD Gulsot I + kaninpest  450 kr
Kanin, Filavac gulsot typ I+II  630 kr

I samband med vaccination gör vi alltid en enklare allmänundersökning som utförs av en veterinär eller en erfaren legitimerad djursjukskötare. Har ni något specifikt bekymmer som ni undrar över, vänligen boka en tid till veterinär så vi med säkerhet hinner hjälpa er med en utförligare undersökning.

Besiktning
Hund  741 kr
Katt  556 kr
Besiktning per valp/kattunge, om man kommer med hel kull  270 kr
Besiktning, chip och vaccination per valp/kattunge, hel kull 806 kr per valp, 755 kr per kattunge
Besiktning utökad vårdhund/importhund  840 kr

Röntgen
SKK-röntgen HD, höftleder 1209 kr
SKK-röntgen HD/ED, höftleder och armbågar  1468 kr
SKK-röntgen HD/ED/Knä, Höftleder, armbågar och knä 1688 kr
Paketpris inkl sedering.
Nyhet! Nu skall du själv gå in på SKK´s hemsida och beställa samt betala för din avläsning. Därefter bokar du tid hos oss för röntgen.
www.skk.se/bestall-rontgenavlasning

 

Inför resan
Pass  567 kr
Avmaskningsintyg ex Norge, Finland eller England  250 kr
exkl medicin.

ID-märkning
Chipmärkning 491 kr
Chip per valp/kattunge, hel kull  282 kr
Örontatuering i samband med operation  200 kr

Vi ombesörjer inte att ditt djur blir registrerat i SKK eller SVERAK efter ID-märkning. Från 20200101 skickar du själv in för registrering.

Kastrering katt
Honkatt  1550 kr
Hankatt  720 kr
Paketpris exkl smärtlindring som ges hemma enligt recept

Kastrering hund
Hane  4300  kr
Paketpris exkl smärtlindring som ges hemma enligt recept

Tikar hänvisar vi till Blå Stjärnans Djursjukhus.

Kastrering kanin
Hankanin  950 kr
Paketpris exkl smärtlindring som ges hemma enligt recept

Kemisk kastrering
Suprelorinchip 6 månader 2465 kr
Suprelorinchip 12 månader 4600 kr
Vid kemisk kastrering av mindre hundar bör man räkna med att effekten kvarstår längre än angivet. Ofta märks effekten efter ca 6 veckor på halvårschipet och efter ca 12 veckor på 1 års-chipet. De första 3-4 veckorna efter chipning kan hanhundbeteendet förstärkas.

Tandstensborttagning
Katt 2311 kr
Hund 2930 kr
Priserna är paketpriser och inkluderar fullständig narkos med intuberad patient för att undvika bakterier ned i luftvägarna. Vi utför professionell tandstensborttagning med ultraljud, putsning och fullständig dentalröntgen Prodenta.
Vi gör i samband med narkosen en fullständig klinisk undersökning och mäter eventuella tandfickor som kan vara tecken på parodontit.

Vid hämtning går vi igenom eventuella fynd och om någon tand behöver dras bokas tandoperation in vid ett senare tillfälle. Detta för att djuret inte skall behöva ligga för länge i narkos men även för att djurägaren inte skall behöva bli överraskad med ett telefonsamtal som kräver snabba beslut medan djuret är sövt.
Vi rekommenderar att ett preoperativt blodprov tas innan narkos om djuret är över 7 år eller om djuret har en tidigare sjukdomshistorik. Blodprovet Pre-anestetic är rabatterat i samband med operation.

Öppettider

Måndag: 8-20
Tisdag: 8-20
Onsdag 8-20
Torsdag: 8-20
Fredag: 8-14
Lördag 9-15

Lunchstängt måndag-torsdag 12.30-13.30

AncoraThemes © 2020. All rights reserved.