Köp inte smuggelhundar

En stor fråga som dagens samhälle har ställts inför är vad vi skall göra åt den illegala importen av hundar. Smuggelhundararna växer i antal i en takt som ingen kunde förutspå.

Sveriges införselkrav av sällskapsdjur innebär att du inte får enligt lag föra ett djur över gränsen till Sverige utan att djuret uppfyllt vissa krav och bestämmelser. Dessa regler syftar främst till att förhindra att rabies och rävens dvärgbandmask inte sprids till eller i Sverige.

Båda dessa sjukdomar är så kallade zoonoser, vilket innebär att sjukdomen kan smittas från djur till människa eller tvärtom. Dessa sjukdomar förekommer inte i Sverige och den som transporterar ett icke vaccinerat eller avmaskat djur hit från ett annat land måste vara medveten om riskerna det innebär för andra djur men också för den mänskliga befolkningen.

Rabies är en sjukdom som skadar det centrala nervsystemet och smittar via saliv även en tid innan djuret uppvisar några som helst symtom. När symtom däremot visas är oftast sjukdomen i princip alltid dödlig. Sverige har varit rabiesfritt sedan 1886.

Rävens dvärgbandmask lever i tarmen hos rävar utav att visa några symtom. Masken avger ägg som lämnar djuret med avföringen och då blir en smittorisk för andra djur och för människor. Tillståndet är mycket allvarligt. Man skall tänka på att det kan räcka med att man klappar ett smittat djur, maskarna behöver inte synas. De organiserat insmugglade hundarna kommer oftast från länder med rabies, framför allt från Östeuropa. Vanligen är även hundens miljö i hemlandet under all kritik och transporten till Sverige sker ofta under oacceptabla förhållanden. Därför dör ofta hundarna under eller efter resan hit till Sverige pga mycket dåligt allmäntillstånd och/eller sjukdom. Handeln kommer fortgå så länge som det finns människor som köper valparna och stödjer detta.

När man köper en valp är det viktigt att ta reda på vart valpen kommer ifrån. Besök alltid valpen i dess hemmiljö och träffa då alltid tiken, köp aldrig en valp genom mellanhänder. Hunden skall vara vaccinerad och frisk vid köptillfället, att låta besiktiga hunden är mycket viktigt. Kontrollera ID-handlingarna så att de är korrekta. Den som köpen en hund från utlandet måste kontrollera att hundens vaccinationer och avmaskningar följer de gällande svenska införselreglerna innan införsel till Sverige.

Vi på Torslanda Djurklinik rekommenderar alltid att man skall vara mycket noggrann vid köp av hundar.

Tillbaka till artiklar