Kloskador

Skadade klokapslar är en vanlig orsak till veterinärbesök för hundar. Inte sällan har de fastnat i något och fläkt upp klokapseln. Ibland har hela klon och en del av tåbenet slitits av. Det kan blöda ymnigt men det förekommer att man inte uppmärksammar något blod alls. Hunden kan halta och slickar oftast på tassen.
Det är lätt hänt att fastna med en klo i underlaget. Händer detta när hunden springer så är det mycket stora krafter som påverkar klon. Är man som ägare noga med att klippa sin hunds klor så minskar man risken för klokapselbrott. Dessa skador ska skiljas från klokapselavlossning som innebär att klokapslarna lossnar eller går sönder utan något direkt yttre våld. Oftast sker inte heller någon blödning. Oraken till klokapselavlossning kan vara bland annat infektioner, tumörer och autoimmuna sjukdomar.

Glöm inte sporrarna

Sporrarna kan lätt glömmas bort. Har man en hund som sliter sina övriga klor bra och inte behöver klippas så ofta, kan sporrarna hinna blir riktigt långa innan det upptäcks. I värsta fall kan de växa runt ett helt varv och tränga in i huden i tån och orsaka mycket smärta. Även sporrarna kan fastna i underlaget och fraktureras. Många tror att sporrar på baktassarna, som endast några få raser har, är de klor som oftast drabbas av problem. Så är dock inte fallet, det är betydligt vanligare att övriga klor drabbas av skador. Därför är det ytterst tveksamt att operera bort sporrar ur förebyggande syfte.

Åtgärd

Vid kloskador är det oftast bäst att det undersöks av veterinär. Är det bara spetsen som är skadad kan man vanligtvis bara klippa ner klon och eventuellt bandagera om det blöder. Är det däremot en spricka upp hela vägen till klofalsen så bör hela klokapseln avlägsnas under sedering och lokalbedövning för att undvika infektion. Det är viktigt att detta görs så fort som möjligt efter skadan. Har klon slitits av från tån helt och hållet och det inte finns några rester kvar så rengörs pulpan och päls klipps bort från tån. Till en början kan bandage behövas för att förhindra blödning och skydda pulpan men det bästa är om man så fort som möjligt kan låta hunden vara utan bandage. Då hålls den såriga ytan torrare och luftigare och läkningen påskyndas. Däremot ska ju pulpan hållas ren och utomhus bör tassen skyddas med en sko. Inomhus är det mycket viktigt att skon tas av så det inte blir fuktigt. En förutsättning för läkning och för att förhindra infektion är att hunden inte får chans att slicka på klon. Den första tiden ska hunden därför ha krage. Den blottade pulpan hårdnar och blir mer tålig efter ungefär en vecka. Man kan då måla pulpan med nagellack för att stärka ytan. Blir pulpan svullen, kladdig eller om hunden får mer ont så har oftast en infektion tillstött och antibiotika kan behövas. Ibland sprids infektionen till klobenet och en kraftigare och längre antibiotikakur kan behövas. Det tar några veckor innan en ny klokapsel växer ut och till dess kan tassen behöva skyddas utomhus med sko eller så undviker man terräng som kan vara smärtsam. Ibland blir den nya klon deformerad och om klobenet skadats allvarligt är det inte säkert att det kommer någon ny klo.

Förebygg

Det bästa sättet att förebygga den här typen av skador är att hålla klorna välklippta. Man får ofta klippa sporrarna mer eftersom de inte slits på samma sätt. Hur ofta man behöver klippa varierar beroende på hur mycket individen sliter sina klor själv. Tänk på att undvika underlag som hunden lätt fastnar med sina klor i. Var uppmärksam på om din hund slickar på en tass. Små kloskador kan vara svåra att se och upptäcks de inte tid kan det leda till en kraftig infektion. Kolla igenom tassar och klor regelbundet för att upptäcka förändringar tidigt.

Tillbaka till artiklar