Bitsår/böld på katt

Katter som går ute skaffar sig ofta revir. Storleken på reviren varierar beroende på om katten är en hona eller hane, kastrerad eller okastrerad samt på ålder och fysisk status. Reviren kommer hur som helst försvaras och i tät bebyggelse kan en katt behöva försvara sitt revir ganska ofta. För det mesta avlöper det hela utan större dramatik, någon av kombatanterna kanske blir lite tilltufsad, men generellt sett försöker katterna undvika nära kontakt och slagsmål så mycket som möjligt, de sitter hellre på avstånd och jamar och fräser hotfullt. De få gånger djuren trots allt ryker ihop handlar det mest om småblessyrer, men ibland kan de också få bitsår och rivskador av något allvarligare karaktär.

Sjukdomsutveckling och symtom

Ett bitsår ser inte så farligt ut vid första anblicken, ofta är det kattens hörntand som har perforerat huden på den andra katten, vilket ger ett litet sticksår som man ibland till och med kan ha svårt att se. Såret i sig kanske inte verkar så allvarligt, men det som kan ställa till problem är vad som kan ha följt med in i såret från kattens mun. Det är nämligen så att katter har en hel del bakterier i munnen, och när dessa kommer innanför huden fortplantar de sig och blir fler och fler. Till en början märker man ingenting, men efter ett par dagar och upp till en vecka ser man svullnad och känner värme i området, katten kanske ömmar lite och kan bli lite hängig – få sämre aptit och dra sig undan. Då ett par dagar till har gått kan en böld ha bildats. Uppsök alltid veterinär om ditt djur har ett sår och verkar ha påverkat allmäntillstånd, haltar eller har feber, samt om såret vätskar sig eller ser konstigt ut på annat sätt. Temperaturen kontrolleras i ändtarmen med vanlig febertermometer, normal temperatur för katt är 38,0-39,0 grader.

Vad är en böld?

En böld består av en avgränsad kapsel som fylls av inflammatoriska celler och andra substanser från immunförsvaret, samt de levande och döda bakterier som kroppen försöker bekämpa. Detta är vad man kallar var. En böld kan variera i storlek och omfattning. Ofta blir katten biten runt huvudet, frambenen eller på bakdelen. Ett bitsår räknas alltid som infekterat. Bölden är ett bra sätt att avgränsa infektionen så att resten av kroppen inte påverkas av infektionen, problemet blir dock sedan att immunförsvaret har svårt att komma åt de bakterier som finns inne i böldsäcken, vilket gör att infektionen kvarstår och till slut påverkar resten av kroppen i alla fall. Till slut kan bölden spricka spontant.

Behandling

Alla bitsår bör undersökas av veterinär då det ofta krävs behandling för att såret ska läka komplikationsfritt. Ibland behöver man sy ihop dem för att få bättre läkning, ofta måste katten få lugnande och smärtstillande medel för att man på bästa sätt ska kunna åtgärda problemet. Ibland lämnar man såren helt eller delvis öppna för att var eller sårvätska ska kunna rinna ut, så att inte infektionen stängs inne och en ny böld bildas. Ofta syr man då fast en plastslang, ett så kallat dränage, som ska sitta 3-5 dagar. Denna tas sedan bort på kliniken, efter det ska såret läka ihop. Under tiden dränaget sitter, och även en tid efter det, behöver katten i de allra flesta fall ha en krage på sig för att skydda såret från infektion och annan negativ påverkan.

Hemma ska man sedan kontrollera kattens allmäntillstånd, helst tempa katten för att utesluta feber, samt rengöra såret dagligen enligt instruktion från veterinär och sköterska. Sårrengöring är viktigare än antibiotikabehandling. Om man mekaniskt genom spolning med ex. koksalt kan skölja bort alla bakterier behövs oftast ingen antibiotika. Endast i undantagsfall sätts antibiotika in och då helst efter en bakt.odling,så att veterinären vet exakt vilken typ av antibiotika som kan ge effekt.

Tillbaka till artiklar